select
 

Ürün İşleme Kuralları

Mutfak içerisinde, kritik kontrol noktaları belirlenir; buna göre ürün mamul haline getirilir. Dondurulmuş ürünlerin çözdürülme işlemi ile ilgili personel bilgilendirilir. Şahit numuneler hijyenik koşullarda alınır; 72 saat soğuk depoda saklanır. Üretimde ve serviste kullanılan ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonuna dikkat edilir.

Ürünün işlenmesi, pişirilmesi, soğutulması, sevkiyatı ve kritik noktalar dikkate alınarak planlanır. Bu kontrol aşamaları, proses kontrol formu ve ürün ayıklama formu ile kayıt altına alınır.