select
 

Personel ve Servis Hijyeni

Personel; tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardaklar başta olmak üzere tüm ekipmanların servis şekli ve hijyen koşulları ile ilgili bilgilendirilir. Sıcak yemek servis kurallarına göre; sıcak yiyecekler, 85°C’ ye ayarlı benmarilerde sunulur. Soğuk yemek servis kurallarına göre; soğuk yiyecekler, +4°C’ ye ayarlı soğuk sunum barlarında sunulur. Servis süresi sonunda, kalan tüm yiyecek maddeleri imha edilir.

Servis başlangıcında, sunum öncesi kontrol formları ile yemeklerin sıcaklıkları, tat, koku, görüntü gibi özellikleri kontrol edilerek, kayıt altına alınır. Servis bitiminde, öğündeki hizmeti değerlendiren birim kontrol formu kullanılır.

İnsan kaynaklı, mikrobiyolojik ve yabancı madde konteminasyonunu önlemek amacıyla personelimizi, yemek üretimi ve servisi sırasında, el ve vücut temizliğinin önemi konusunda bilinçlendirir; onların sağlık ve portör kontrollerini düzenli olarak yaptırırız.