select

İstenilen zamanda kaliteli Yemekler üretmek,

 

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçi ve taşeronlarımızın

 Çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için

Sürekli bilinçlendirilmesini, eğitimini ve gelişimini sağlamak,

 

Çevre yönetim programlarını uygulamak, denetlemek ve sürekli iyileştirmek,

 

Çevresel kirliliği önlemek, gerekli önlemleri almak ve önemini iletmek,

 

Çevre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sürekli iyileştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak,

 

Yasal ve mevzuat şartlarını eksiksiz olarak yerine getirmek,

 

Çevre Politikamızdır.