select
 

Ürün, Ekipman ve Su Hijyeni

Periyodik olarak ürünlerden ve içme sularından numuneler alır; akredite olmuş bir laboratuvarda analiz ettirir; analiz sonuçlarını müşterilerimize göndeririz.

Periyodik aralıklarla yüzeylerden SWAB çubuğu ile mikrobiyel yük örneği alır; gerekli analizleri akredite olmuş bir laboratuvarda yaptırırız. Gerekli hallerde, personelimize konuyla ilgili yeniden eğitim veririz.